Επισκευές - Μετατροπές

Επισκευές - Μετατροπές

Ειδικευόμαστε στην επισκευή και συντήρηση όλων των μοντέλων Märklin H0/OO. Οι σημαντικές εργασίες που αναλαμβάνουμε είναι  ψηφιακές μετατροπές σε αναλογικές ή 6080 σε MM2 ή MFX. Αντικατάσταση γραναζιών (όπου υπάρχουν ανταλλακτικά) και μετατροπές κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος LFCM, SFCM και DCM σε 5πολικούς υψηλής απόδοσης κινητήρες DC, ειδικά για ψηφιακή μετατροπή. 

Η επισκευή και η συντήρηση πραγματοποιούνται στις μηχανές Märklin από το 1950, όπως η σειρά 800xx και οι σειρές 30xx / 31xx /33xx /34xx /35xx μέχρι τις τρέχουσες σειρές 36xx, 37xx και 39x. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών σε απόθεμα, και πλήρης σειρά αποκωδικοποιητών κίνησης και ήχου,Märklin MM2, mLD /3, mSD /3. Τα ανταλλακτικά Märklin προέρχονται απευθείας από την Märklin ή από διάφορες εμπορικές εταιρίες στη Γερμανία, ανάλογα με την εποχή και τον τύπο της παραγωγής των μηχανών. Μόνο γνήσια ανταλλακτικά Märklin χρησιμοποιούνται σε όλες τις εργασίες συντήρησης και μετατροπής. Ωστόσο, τα μόνα μη τυποποιημένα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται είναι τα καλώδια, το θέρμο-συστελλόμενο πλαστικό, κα δευτερεύοντα υλικά, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα υπηρεσιών που αναλαμβάνουμε και έχουμε καθορίσει 3 τιμές.

1. Πρώτο επίπεδο - Επιθεώρηση

Αυτό περιλαμβάνει αποσυναρμολόγηση, ένα ξέπλυμα με διαλύτη λίπανση και επανασυναρμολογήση του σώματος. 

Αυτό γίνεται  ώστε να μπορούμε να επιθεωρήσουμε και να αξιολογήσουμε την κατάσταση των σημαντικών τμημάτων χωρίς την από  χρόνια εναπόθεση λαδιού και ακαθαρσιών. 

Ο πελάτης ενημερώνεται πάντα σε αυτό το σημείο για τις δυνατές επιλογές και το κόστος. 

Επίσης απλές επισκευές όπως ξεκολλημένα καλώδια κινητήρα ή χαλαρές βάσεις κινητήρων, που επισκευάζονται χωρίς αποσυναρμολόγηση του πλαισίου, βρίσκονται μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. 
 

2. Δεύτερο επίπεδο - Βασική επισκευή

Σε αυτήν την επισκευή αντικαθιστούμε όλα τα αναλώσιμα όπως τα ελαστικά έλξης, τις ψήκτρες και τις λάμπες. Οι μικρές επισκευές, όπως η αντικατάσταση ρότορα ή η αντικατάσταση ενός αποκωδικοποιητή εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία.

Οι μηχανές επιστρέφονται με πρακτικό επισκευής και  πληροφορίες  ψηφιακής διεύθυνσης.

Σημείωση: Περιλαμβάνεται και το κόστος επιθεώρησης.

3. Τρίτο επίπεδο - Σημαντική επισκευή

Αυτό συμβαίνει συνήθως για μετατροπές από αναλογικές σε ψηφιακές, για την αντικατάσταση γραναζιών και γενικά επισκευές  όπου χρειάζεται πολύς χρόνος εργασίας.

Ο επιπλέον προγραμματισμός του αποκωδικοποιητή σύμφωνα με τις επιθυμίες του πελάτη χρεώνεται επιπλέον, ανάλογα με τον χρόνο που απαιτείται. 
 

4. Τέταρτο επίπεδο - Επισκευές με εξαιρετικά χρονοβόρες εργασίες

Μετατροπές φωτισμού σε LED, προσθήκη λειτουργιών που δεν υπήρχαν (Φωτισμοί καμπίνας, κόκκινα πίσω φώτα, τοποθέτηση γεννήτριας καπνού όπου δεν προβλέπεται κλπ).

Αυτές γίνονται μόνο μετά κατόπιν συζήτησης με τον πελάτη. 

Αυτοί οι τύποι εργασιών περιλαμβάνουν φρεζάρισμα των πλαισίων για την τοποθέτηση κινητήρων DCκαι αποκωδικοποιητών σε μηχανές που δεν καλύπτονται από τα κιτ της Märklin.

Aυτές οι μετατροπές γενικά αποφεύγονται λόγω πολυπλοκότητας και κόστους.

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

1. Μόνο επιθεώρηση - € 20

2. Βασική επισκευή - € 30

3. Γενική επισκευή - € 60

Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνονται ανταλλακτικά και αναλώσιμα, τα οποία επιβαρύνονται επιπλέον, σύμφωνα με τις ισχύουσες τιμές ή με τις τιμές των ειδικών ανταλλακτικών που προμηθευόμαστε από διάφορες πηγές.

Παρεχόμενη υπηρεσία

Η ποιότητα της επισκευής γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό με άριστες γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία. 

Αναλαμβάνουμε και εκτελούμε μόνο εργασίες οι οποίες προβλέπονται ή είναι δοκιμασμένες και γενικά αποδεκτές, και όχι διάφορες «πατέντες».

 Η εργασία είναι με εγγύηση 6 μηνών καλής λειτουργίας με την προϋπόθεση ότι δεν θα ανοιχθεί η μηχανή για κανένα λόγο από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επίσης αναλαμβάνουμε την συντήρηση και επισκευή μηχανών και άλλων εταιρειών όπως TRIX, Roco, ESU, Fleishmann, Brawa κλπ.

Επίσης συντηρούμε υλικό N, Z, LGB, 1 κλπ.

Τοποθετούμε φώτα σε βαγόνια. 

Εμφάνιση:
Ταξινόμηση:

HMC1001 Εσωτερικός φωτισμός σε 1οροφα επιβατικά βαγόνια Μärklin με LEDοταινία θερμού λευκού φωτός και αγώγιμα couplers Μärklin

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού θερμού λευκού φωτός σε 1όροφα επιβατικά βαγόνια Märklin από το ..

30,00€

HMC1002 Εσωτερικός φωτισμός σε 1οροφα επιβατικά βαγόνια Μärklin με LEDοταινία ψυχρού λευκού φωτός και αγώγιμα couplers Μärklin

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού θερμού λευκού φωτός σε 1όροφα επιβατικά βαγόνια Märklin από το ..

30,00€

HMC1003 Εσωτερικός φωτισμός σε 2οροφα επιβατικά βαγόνια Μärklin με LEDοταινία θερμού λευκού φωτός και αγώγιμα couplers Μärklin

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού θερμού λευκού φωτός σε 2όροφα επιβατικά βαγόνια Märklin από το ..

40,00€

HMC1004 Εσωτερικός φωτισμός σε 2οροφα επιβατικά βαγόνια Μärklin με LEDοταινία ψυχρού λευκού φωτός και αγώγιμα couplers Μärklin

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού ψυχρού λευκού φωτός σε 2όροφα επιβατικά βαγόνια Märklin απ..

40,00€

HMC1005 Εσωτερικός φωτισμός σε 1οροφα επιβατικά βαγόνια Μärklin με LEDοταινία θερμού λευκού φωτός και μαγνητικά αγώγιμα couplers

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού θερμού λευκού φωτός σε 1όροφα επιβατικά βαγόνια Märklin από το ..

55,00€

HMC1006 Εσωτερικός φωτισμός σε 1οροφα επιβατικά βαγόνια Μärklin με LEDοταινία ψυχρού λευκού φωτός και μαγνητικά αγώγιμα couplers

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού ψυχρού λευκού φωτός σε 1όροφα επιβατικά βαγόνια Märklin από το ..

55,00€

HMC1007 Εσωτερικός φωτισμός σε 2οροφα επιβατικά βαγόνια Μärklin με LEDοταινία θερμού λευκού φωτός και μαγνητικά αγώγιμα couplers

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού θερμού λευκού φωτός σε 2όροφα επιβατικά βαγόνια Märklin από το ..

70,00€

HMC1008 Εσωτερικός φωτισμός σε 2οροφα επιβατικά βαγόνια Μärklin με LEDοταινία ψυχρού λευκού φωτός και μαγνητικά αγώγιμα couplers

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού ψυχρού λευκού φωτός σε 2όροφα επιβατικά βαγόνια Märklin από το ..

70,00€

HMC1009 Εσωτερικός φωτισμός Μärklin στην καμπίνα μηχανοδηγού με LEDοταινία θερμού λευκού φωτός

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού θερμού λευκού φωτός στην καμπίνα μηχανοδηγού Märklin από το τεχ..

40,00€

HMC1010  Εσωτερικός φωτισμός  Μärklin   στην καμπίνα μηχανοδηγού  με LEDοταινία  ψυχρού λευκού φωτός Pre-Order

HMC1010 Εσωτερικός φωτισμός Μärklin στην καμπίνα μηχανοδηγού με LEDοταινία ψυχρού λευκού φωτός

Εγκατάσταση εσωτερικού φωτισμού ψυχρού λευκού φωτός στην καμπίνα μηχανοδηγού Märklin από το τεχ..

150,00€

HMC1011 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ DECODER ΗΧΟΥ MÄRKLIN MFX ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ 36ΧΧΧ Hobby ΤΡΑΧΧ/ΗΕRCULES

Τοποθέτηση decoder ήχου σε  μηχανές 36ΧΧΧ Hobby /ΤΡΑΧΧ/ΗΕRCULES με  decoder ήχου ..

130,00€

HMC1012 TOΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΩΝ LED ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ (ΛΕΥΚΑ/ΕΡΥΘΡΑ) ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ 36ΧΧΧ Hobby ΤΡΑΧΧ/ΗΕRCULES

Τοποθέτηση φώτων led ( λευκά /ερυθρά ) στο μπροστινό και πίσω μέρος των μηχανών 36XXX Hobby Traxx /H..

60,00€

HMC1014 Τοποθέτηση SkyTrack

Τοποθέτηση SkyTrack από το τεχνικό τμήμα του HMC  Η συγκεκριμένη παροχή περιλαμβάνει τη..

248,00€

Loco Service: Έλεγχος και Συντήρηση μηχανών

Loco Service  Βασικό πακέτο συντήρησης μηχανής.  Περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: ..

25,00€ 21,63€