Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Posted by kosser 06/06/2016 0 Comment(s)

Η σημασία του σιδηροδρόμου ως μεταφορικού μέσου που σέβεται το περιβάλλον και συμβάλλει στην αειοφορία είναι τεράστια. Στις 5 Ιουνίου 2016 η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας καλεί να αναλογιστούμε τις μικρές εκείνες 

To HMC προτείνει ...
HMC recommends...
View this email in your browser

Το Περιβάλλον σε Προτεραιότητα!

Το HMC γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και προσφέρει...

για 48 ώρες

Η σημασία του σιδηροδρόμου ως μεταφορικού μέσου που σέβεται το περιβάλλον και συμβάλλει στην αειοφορία είναι τεράστια. Στις 5 Ιουνίου 2016 η παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος μας καλεί να αναλογιστούμε τις μικρές εκείνες καθημερινές συνήθειες που έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον και πως μπορούμε να τις αλλάξουμε ή να τις βελτιώσουμε για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.  Η αλλαγή του κόσμου γύρω μας ξεκινάει από εμάς τους ίδιους ...
Το HMC προσφέρει για 48 μόνο ώρες σε ειδικές τιμές, τρενομοντελιστικά προϊόντα που σχετίζονται με την προστασία και ανάδειξη του φυσικού μας περιβάλλοντος, την αειφορία, την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση και ανακύκλωση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γενικά κάθε τι που μπορεί να συσχετιστεί με τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντός μας.  
 

Environment has Priority!
HMC celebrates the World Environment Day and offers for...

 48 hours

The significance of railways as a means of transportation that respects the environment and contributes in sustainability is well known.  Yesterday, June 5, 2016 the World Environment Day calls us to think about all our small daily practices that have an environmental impact and how we can change and improve them  in order to reduce this impact.  Don't expect the others to act first.  The change of the world starts from ourselves ... 
HMC offers for only 48 hours in special prices, train modelling products which are related with the protection and improvement of our natural environment, sustainability, right environmental practice, recycling and recovery, renewable energy resources and everything that can be associated with the improvement of the quality of our natural environment.

Roco 78563 
E140- of the private German Railroad Company Mittelweserbahn, Era VI
With 5-pole motorLED Lights, Sound Decoder with extensive sound functions
powered in all 4 axles!
AC for Märklin
Limited Series
από 295€
μόνο  235€  
 

H εταιρεία Sunrail είναι συνώνυμη της καθαρής ηλιακής ενέργειας.  Το σχέδιο της μηχανής που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε πρωτότυπο το Μάιο του 2013 φιλοτεχνήθηκε από τη διάσημη Αυστριακή καλλιτέχνιδα Gudrun Geiblinger, η οποία έχει φιλοτεχνήσει πάμπολλα σχέδια μηχανών. Το συγκεκριμένο απεικονίζει με δημιουργικό τρόπο το πως η φυσική και δωρεάν ηλιακή ενέργεια μπορεί να παράξει ρεύμα για τον άνθρωπο. 
 
 
The company Sunrail symbolises the clean sun energy.  The design of the locomotive has been officially presented in May 2013 and is attributed to the reputable Austrian artist Gudrun Geiblinger, who has created numerous other designs for various locomotives.  The specific design symbolises in a creative way, how the abudant and free in nature solar energy can produce electricity.  
 
 
 

 

H E140 Sunrail κατά την ημέρα της επίσημης παρουσίασής της τον Μάιο του 2013

Roco 78309
E103 of the German Federal Railroads, Era V
elaborately coloured in Touristik Train colour pattern
With 5-pole motorLED Lights, Cabin LightsEngine Room Lighting
Sound Decoder with extensive sound functions
powered in all 6 axles!
AC for Märklin
Very Limited Series
Not produced anymore by Roco
από 355€
μόνο  299€  
 

Ο χαρακτηριστικός, κυριολεκτικά ανεπανάληπτος, σχεδιασμός των τουριστικών τρένων των Γερμανικών Σιδηροδρόμων με την τριχρωμία μπλε/πράσινο/κίτρινο παραπέμπει - που αλλού;- στα τρία στοιχεία της φύσης γύρω μας και επομένως είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με το φυσικό περιβάλλον.  Ήλιος, νερό και πράσινο. 
The characteristic, virtually unrepeatable, design of the touristic trains of the German Federal Railroads depicted by three basic colurs blue/green/yellow indicates - what else- the three natural elements around us and is therefore closely associated with the natural environment.  Sun, water and forests.  
Ήλιος/Νερό/Πράσινο τα τρία στοιχεία της φύσης
Sun/Water/Forests the three basic elements of nature
Faller 130468
Εγκατάσταση Βιοαερίου/  Biogas Plant
Σε μια αειφόρο διαδικασία, η εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου αξιοποιεί τη βιομάζα σε χρήσιμη ανανεώσιμη ενέργεια το βιοαέριο!Perfect closed loop recycling management! This plant ferments biomass to valuable regenerative energy: i.e. biogas. 
από 55€
μόνο 44€
Faller 130381
Ανεμογεννήτρια/ Wind power generator
Παράξτε ενέργεια από τον άνεμο. To set περιλαμβάνει μοτέρ./ Produce energy from wind.  With motor (12-16 V, AC voltage) and 3 propeller rotor. The original is located on the Black Forest overpass in the southern part of the Black Forest and was installed in 1996.
 
από 48€
μόνο 40€
Noch 14825
Κάδοι απορριμμάτων/ Garbage bins
Μην αφήνετε τους κατοίκους της μακέτας σας χωρίς κάδους απορριμμάτων.  Σύντομα η μακέτα σας θα θυμίζει χωματερή!!!/ Do not let your layout's inhabitants without garbage bins in their cities.  Soon your layout will look like a dump site!!!
 
από 13€
μόνο 10€
Faller 180584
Stands ποδηλάτων με ποδήλατα/ Bicycle Stands with bicycles 
Για να αποφύγετε το μποτιλιάρισμα με όλες τις βλαβερές συνέπειές του για τη μακέτα σας, προτιμήστε τα ποδήλατα.  Οι μετακινήσεις των κατοίκων της μακέτας σας θα διευκολυνθούν και θα αναπνεύσουν καθαρότερο αέρα!  Φροντίστε όμως να έχουν μέρος για να αφήνουν ασφαλώς τα ποδήλατά τους/  In order to avoid the traffic jam in your layout's cities prefer bicycling.  The transportation of your inhabitants will be facilitated  and they will be able to breath fresh air at last!  But make sure you arrange for them the proper bicycle stands so that they can leave their bicycles locked safely!
 
από 21€
μόνο 16€