Αθήνα - 6-7 Μαρτίου 2016 - Σεμινάριο

Posted by kosser 23/02/2016 0 Comment(s)

Σεμινάριο Σχεδιασμού-Κατασκευής-Ελέγχου και Αυτοματοποίησης Μακέτας

 

 

6-7 Μαρτίου 2016 -  Αθήνα

Το HMC διοργανώνει σεμινάριο εισαγωγής στο σχεδιασμό, την κατασκευή, τον έλεγχο και την αυτοματοποίηση τρενομοντελιστικής μακέτας (διοράματος) Μärklin.     

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Κυριακή 6 Μαρτίου 2016  (10:00-14:00) και Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016 (18:00-21:00)
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: HMC - Αθήνα - Ηρακλείτου 120

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: Σε αρχάριους
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  Πέμπτη 4 Μαρτίου 2016
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  20€

Για τα Μέλη του Hellenic Märkin Club (ΦΙΛΟΙ MÄRKLIN ΕΛΛΑΔΟΣ) ισχύει έκπτωση 10% στο κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

ΩΡΑ:

ΘΕΜΑ:

Κυριακή 9:45

Προσέλευση – Παραλαβή Υλικού

Κυριακή 10:00 -11:00

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΚΕΤΑΣ 

Παρουσίαση της μεθοδολογίας σχεδιασμού μακέτας με το πρόγραμμα Wintrack 

 

Κυριακή 11:00 -11:10

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

Σύντομο διάλειμμα για καφέ

 

Κυριακή 11:10 -12:10

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΚΕΤΑΣ
Παρουσίαση βασικών αρχών που πρέπει να ακολουθήσουμε για τη βελτιστοποίηση της κατασκευής της μακέτας μας. 

 

Κυριακή 12:10 -12:20

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

Σύντομο διάλειμμα για καφέ

 

Κυριακή 12:20 - 14:00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΕΤΑΣ

Παρουσίαση της μεθοδολογίας για τη ρευματοδοσία της μακέτας μας, το φωτισμό κτιρίων, την τοποθέτηση μηχανισμών για τα κλειδιά, την τοποθέτηση σηματοδοτών.

 

 

Δευτέρα 18:00  - 18:45

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MOBILE STATION

Παρουσίαση λειτουργίας του Mobile Station 2.

 

Δευτέρα 18:45  - 19:30

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CENTRAL STATION

Παρουσίαση λειτουργίας Central Station 2.

Δευτέρα 19:30  - 19:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

 

Δευτέρα 19:45  - 20:45

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ S88

Προγραμματισμός και αυτοματοποίηση κίνησης των συρμών με S88.

 

Δευτέρα 20:45  - 21:00

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Ανοικτή συζήτηση για την επίλυση αποριών σχετικά με τα θέματα του σεμιναρίου.

 
Συμπληρώστε τη δήλωση συμμετοχής μέχρι το αργότερο την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2016.