Νέες ελβετικές ηλεκτρομηχανές

Posted by hmcadmin 10/04/2020 0 Comment(s)

Η Märklin μας εκπλήσσει ακόμη μια φορά με την αναγγελία δύο πανέμορφων ελβετικών μηχανών.  Της ηλεκτρομηχανής Re 421 379 (Märklin 37473, Trix 22666) και της νέας Vectron SBB Cargo International (Märklin 36160).  Διαβάστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ και παραγγείλτε στο www.marklin.gr

Loading...